söndag 2 oktober 2011

Pedagogbloggar

  Comic, xkcd, CC BY NC
Våra IT-forum fortskrider på Växthuset och vi har nu lärt våra fantastika kollegor hur man skapar en blogg. Tanken med bloggen är att de själva skall ha möjlighet att skapa sig en plattform för sin IT-utbildning. Pedagogbloggarna skall vara redskap för utveckling i form av att hantera en blogg, samla viktiga länktips och möjliggörandet av reflektera om hur vi kan använda oss av IT i undervisningen.

Vi har under våra tre IT-forum diskuterat och undersökt andras pedagogbloggar, öppnat upp för diskussion kring hur vi skriver på nätet samt tagit del av skriften "Hur man skriver för webben" texter vi hämtat från .SE 

Jag ser fram emot att få ta del av den resa våra pedagoger just har börjat..

1 kommentar: